231-1BF00 Yaskawa2311BF00

SM 231 – Moduł wejść analogowych