953-0KX10 Yaskawa9530KX10

MMC – MultiMediaCard; Karta pamięci do zapisu programu i danych (nie rozszerza pamięci work kontrolera)