AC0023 ifmAdded Value package AS-i T5AC0023

Zestaw AS-Interface do pneumatycznych siłowników ćwierćobrotowych