AC0019 ifmAdded Value package AS-i T5

Zestaw AS-Interface do pneumatycznych siłowników ćwierćobrotowych