307-1BA00 Yaskawa3071BA00

PS 307 – Zasilacz; 2,5A, DC 24V, AC 100…240V bez konieczności przełączania