307-1FB70 Yaskawa3071FB70

PS 307S – Zasilacz – SPEED-Bus; Tylko dla CPU 317S, 5,5A rozszerza maksymalną obciążalność magistrali do 10A