SGS8-S104P7PC1W00 SICK1210638SGS8S104P7PC1W00

SGS. Optical light exit: Slim. Wysokość detekcji: 1.040 mm. Wyjście przełączające: 1 x PNP.