EVC715 ifmADOAH040MSP0050H04EVC715

Przewód z gniazdem