7ME6520-2YC13-2JF1 SIEMENS7ME65202YC132JF1

Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W; zoptymalizowany do aplikacji wodno-ściekowych