331-7AF70 Yaskawa3317AF70

SM 331S – Moduł wejść analogowych FAST; SPEED-Bus, 8×AI 16bit, ±20mA, częstotliwość próbkowania 25µs…1000µs (parametryzowana), tablica cache: 8192 wartości/kanał