136U8668 DanfossFCD302P1K5T4B66H1X3EMXCXXXPXA0BXXXXXXDX136U8668

Waga: 14,2 kg