136G7347 DanfossMCD60042BT5S1X20CV2136G7347

Sofstarty MCD (6) Seria 600(0042) 42 A((B) Z wbud. stycz. bypass(5) Trójfazowe 200–525 V AC(20) IP20(S1) Obudowa Frame 1Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.