134F9511 DanfossFCD302P3K0T4B66H1X3EMXCXXXPXA0BXXXXXXDX134F9511

Waga: 14,2 kg