134F3631 DanfossFC-102P7K5T4E20H3TGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX134F3631

Waga: 6,9 kg