PT40R-1001-U1-H1144 Turck100002839PT40R1001U1H1144