214-2BM03 Yaskawa2142BM03

CPU 214DPM – SPS-CPU; DC 24V, 96/144kByte A/L-Speicher, MP²I, Profibus-DP-Master, MMC-Slot, Echtzeit-Uhr