214-1BC03 Yaskawa2141BC03

CPU 214C – SPS-CPU; DC 24V, 48/80kByte A/L-Speicher, MP²I, MMC-Slot, Echtzeit-Uhr