SIEMENS produkty

12V/16V/24V/32V • Strona 1
Ostatnia modyfikacja 2019-03-13

4AC3740-1

SIEMENS 4AC3740-1

TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA, 40VA U1 230V AC, 50HZ, U2 12V, 16V, 24V, 32V AC Z OCHRONĄ PTC, 5MM

4AC3740-1 karta produktu